Κανονισμός
Η δήλωση συμμετοχής στον αγώνα προϋποθέτει πλήρη αποδοχή των κανονισμών.    

Οι αθλητές που θα αγωνιστούν θα πρέπει να γνωρίζουν και να αποδέχονται ότι θα κινηθούν σε ορεινό, πέτρινο, δύσβατο και μερικές φορές ανώμαλο έδαφος και θα είναι εκτεθειμένοι στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα του αγώνα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δήλωση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν αθλητές, άνδρες και γυναίκες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Για την παραλαβή του αριθμού, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής μέσα από την ιστοσελίδα του αγώνα και η ενυπόγραφη κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης που θα διανέμεται στη γραμματεία του αγώνα.
Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή η οποία έχει τακτοποιηθεί οικονομικά
.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Για τη διαδρομή των 22χλμ κύπελλα θα απονεμηθούν:
    α. στη γενική κατάταξη ανδρών και στη γενική κατάταξη γυναικών και 
    β. σε  κατηγορίες  με βάση την ηλικία, ως εξής :
        1.  ανδρών
  • Ηλικίας 18 -30 ετών 
  • Ηλικίας 31 - 40 ετών   
  • Ηλικίας 41- 50  ετών
  • Ηλικίας 51 και άνω, και  
        2.  γυναικών
  • Ηλικίας 18 - 30 ετών 
  • Ηλικίας 31 - 40 ετών   
  • Ηλικίας 41 και άνω,   
 Σημ. 1. Στην κάθε κατηγορία θα πρέπει να συμμετέχουν 5 τουλάχιστον αθλητές.
          2. Οι 3 νικητές/τριες της γενικής κατάταξης δεν θα μετέχουν στον   
              υπολογισμό των νικητών των ηλικιακών κατηγοριών

2. Στην διαδρομή των 10χλμ θα υπάρχει μόνο γενική κατηγορία ανδρών και γενική κατηγορία γυναικών.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Η σήμανση της διαδρομής ορίζεται από ταινίες έργου (χρώματος  άσπρου και κόκκινου) που δείχνουν την σωστή πορεία του αθλητή καθώς και βέλη με το λογότυπο του αγώνα. Σε καίρια σημεία της διαδρομής και σε περίπτωση που τα παραπάνω υλικά μέσα κριθούν ενδεχομένως ανεπαρκή, θα υπάρχουν εθελοντές που θα καθοδηγούν τους αθλητές. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αμφιβολία του αγωνιζόμενου για το κατά πόσο κινείται εντός της χαραχθείσας διαδρομής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο κάθε αθλητής/ρια τρέχει με δική του/της ευθύνη και η ασφάλιση βαρύνει τους ίδιους. Οι διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν  σε περίπτωση τραυματισμού του/της, ή προβλήματος υγείας που τυχόν του/της παρουσιασθεί κατά την διάρκεια του αγώνα,  όπως ρητά αναφέρεται και στην υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει και υποβάλλει. Θα πρέπει, με δική τους ευθύνη και πρωτοβουλία, να έχουν υποβληθεί στις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις και να έχουν πρόσφατα εξετασθεί από γιατρό ο οποίος θα τους επιτρέπει την συμμετοχή τους στον αγώνα. Παρόλα αυτά, θα υπάρχουν Εθελοντικές Ομάδες Διάσωσης και εθελοντές γιατροί, σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής που θα καλύπτουν τον αγώνα.

ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο θέμα αυτό. Όλες οι συσκευασίες των υγρών ή στερεών σκευασμάτων που θα καταναλωθούν κατά μήκος της διαδρομής, θα πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων που θα υπάρχουν στους σταθμούς τροφοδοσίας και σε απόσταση 20 μέτρων μετά από αυτούς ή στον τερματισμό. 

ΠΑΡΟΧΕΣ 
Στους  σταθμούς ανεφοδιασμού θα υπάρχει ό,τι ένας αθλητής  μπορεί να χρειασθεί, όπως νερό, ισοτονικά, μπανάνες, σοκολάτα κλπ, ενώ στον τερματισμό θα υπάρχει χυμός και μπανάνες.

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ
Θα δοθούν σε κάθε αθλητή/τρια που θα αγωνιστεί,  και μετάλλιο σε όσους/ες περάσουν τη γραμμή του τερματισμού.

ΚΟΣΤΟΣ
Η οικονομική συνεισφορά του αθλητή είναι 10 ευρώ.

Το ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στον υπ’ αριθ. ΙΒΑΝ GR 9101104020000040229603200  ή στον  402/296032-00 λογαριασμό της  Εθνικής Τράπεζας και στο όνομα του Συλλόγου και ο αριθμός κατάθεσης να αναγραφεί στο έντυπο της δήλωσης συμμετοχής.

 Ως αιτιολογία στην κατάθεση να αναγράφεται το όνομα του αθλητή/τριας.